Svear, Götar och Gutar

Posted by Hanna Danielsson on december 02, 2016
Göta rike

karta-sverige-svearikeGöta rike heter vår sajt, men vad kommer namnet egentligen ifrån? Vad är historiken bakom Göta rike eller det moderna Götaland? Svaret har spännande nog med de forna geografiska indelningarna som fanns innan Sverige föddes.

De tre folken

Tidigare så trodde historiker att Sverige grundades ur huvudsakligen tre olika regioner och folk. I det som är idag heter Götaland så fanns götarna i Göta rike. Då räknades dock inte Skåne och de andra absolut sydligaste landskapen in så som de gör idag. Det har istället föreslagits kallas för Skåneland.Norr om Göta Rike så hittar vi den del av Sverige som gav det nuvarande landsnamnet, Svea Rike. I Svea Rike så levde svearna, en folkstam som beräknas ha levt där tusentals år. Ordet Svea verkar även ha lång historia och det finns liknande ord dokumenterade långt före tusentalet. Än idag så används Svea rike och Svea för att representera Sverige i inofficiella sammanhang. Vi har till exempel Sveacasino som använder namnet tillsammans med Sveriges gul-blå färger för att visa sin koppling till Sverige. Utöver det hittar vi andra företag som Svea ekonomi och det nya modemärket som helt enkelt heter Svea.Sist och minst hittar vi den folkgrupp som bodde på Gotland. Dessa kallar för Gutar och är helt enkelt det gotländska samt fornsvenska namnet på gotlänningar.

Övriga användningar

Idag så används Göta och Svealand mycket sällan officiellt och har ingen administrativ betydelse. Trots detta så används det fortfarande inom till exempel räddningstjänsten som har regionsindelning med till exempel Räddningstjänsten Östra Götaland. Även när en meteorolog presenterar vädret så nämns inte sällan Svealand och Götaland som ett bra sätt att beskriva vädrets förflyttning över stora regioner.